Om företaget

Bakgrund

Pegasusconsult leds och drivs av fil dr Bengt Wessén. Bengt Wessén har som bakgrund en gedigen forskarutbildning från SLU, där han forskat i ekologisk mikrobiologi i olika biotoper som tundra, barrskogar, åkermark och tropiskt lantbruk. De senaste 30 åren har han uteslutande arbetat med problembyggnader och har varit ledande i utvecklingsverksamheten på Pegasus Lab, numera Eurofins Pegasuslab.

Bengt började som laboratoriechef i slutet av 80-talet och var bland annat huvudansvarig för arbetet att ackreditera Pegasus Lab. Han har sedan slutet av 80-talet representerat Pegasus Lab på internationella konferenser och presenterat den utveckling av branschen som Pegasus Lab legat bakom. Detta har inneburit ett internationellt deltagande och skapande av internationella kontakter. Bengt hade under många år ett nära samarbete med Norges astma och allergiförbund och var flitigt anlitad som föreläsare av Inneklimakontoret vilket innebar att resa runt i Norge från Kristiansand i söder till Tromsö i norr.

Sedan år 2000 har Bengt uteslutande arbetat som konsult i olika byggnadsprojekt som miljörådgivare åt olika fastighetsägare, byggare, skadekonsulter och saneringsföretag. Uppdragen har varit av blandad natur såsom att hitta orsak till problem som yttrat sig i klagomål på ohälsa till ansvarig innemiljökonsult vid stora ombyggnationer av gamla byggnader och kyrkor.